FedEx נתב"ג

שם הפרויקט FedEx
מיקום נתב"ג
סוג המבנה האנגר אלומיניום מודולרי תוצרת אירופה
גודל המבנה 1650 מ"ר
זמן הקמה 40 ימים
תיאור מבנה המשמש כמרכז לוגיסטי למיון והפצת חבילות מיד עם פריקתן מהמטוס. קונסטרוקציית אלומיניום CLEAR SPAN ללא עמודים במרכז המבנה. חיפוי הגג והקירות בפנל מבודד חסין אש. שערים חשמליים נגללים לאורך כל החזית הקדמית ושערי הזזה בצידי המבנה.

ההתקנה