חברת חשמל לישראל

אוהל אלומיניום המשמש כחדר אוכל לעובדי התחנה. האוהל כולל מערכות מיזוג אוויר, תאורה וחשמל, אוורור, גילוי וכיבוי אש, מבואות כניסה עם דלתות זכוכית ומערכת מרזוב וניקוז.